มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 405 คน
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 9113 ข่าวสดรายวัน


มก.เปิดหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ตั้งเป้ายกคุณภาพเอสเอ็มอีไทยมุ่งตลาดอาเซียน
ศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์สานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า จากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหลายด้าน โดยเฉพาะเศรษฐกิจภาคเอสเอ็มอี หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และด้วยศูนย์สานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการดังกล่าว จึงร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย เพื่อพัฒนาที่ปรึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำปรึกษา เสมือนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ปรึกษา เพื่อยกระดับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน และตลาดโลกต่อไป"หลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรที่สอดรับกับนโยบายปี"59 ของรัฐบาลที่ผ่านงบประมาณเพื่อหนุนเอสเอ็มอีในประเทศกว่า 5 พันล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจให้มีความพร้อมในการให้บริการคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ครอบคลุมเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้งหมด 10 หมวดวิชา อาทิ ระบบความรู้พื้นฐาน และองค์ประกอบการเป็นที่ปรึกษาวิชาชีพ ระบบธุรกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระบบการสอบและขึ้นทะเบียน รวมถึงระบบการสะสมชั่วโมงจากการปฏิบัติจริง เป็นต้น โดยการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มอาจารย์สถาบันการศึกษา นักธุรกิจ นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงผู้ที่ต้องการมีอาชีพเสริมหรือหลังเกษียณ" ศ.ดร.วัลลภ กล่าวศ.ดร.วัลลภกล่าวด้วยว่า ผู้ที่สนใจอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจสมัครเพื่อสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานและสอบจิตวิทยาได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ธ.ค. เพื่อคัดเลือกคุณสมบัติในการเข้าอบรม โดยการเรียนการสอนจัดเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 80 คน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมนอกจากจะค้นพบความเชี่ยวชาญของตนเองแล้ว จะได้รับวุฒิบัตรจบหลักสูตรจาก มก. และใบรับรองการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจวิชาชีพจากสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา และการสอบขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลังอย่างถูกต้อง รวมถึงเพิ่มช่องทางการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน


หน้า 23Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.