มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 84 คน
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 9787 ข่าวสดรายวัน


ทนายส่งโนติส ฮึ่มส.นักข่าว


ไม่มีสิทธิ์ สอบสวน คดีบิ๊กสื่อ อื้อฉาว พนง.สาว

ไม่จบง่าย คดีบิ๊กสื่อเริ่มวุ่น ทนายความรับมอบอำนาจจากผู้ได้รับผลกระทบ ร่อนจดหมายถึงสมาคมนักข่าว ท้วงติงตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ชี้ไม่มีอำนาจ เพราะไม่มีผู้เสียหายมาร้องเรียน และไม่มีผู้ถูกกล่าวหา เผยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งอาจถูกดำเนินคดีข้อหาตัวการร่วม ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง จี้ตั้งกรรมการสอบ สวนนักข่าวที่โพสต์เรื่องดังกล่าวแทน ด้านทนายระบุอย่าเห็นจิ้งจกเป็นจระเข้ แต่ยังอุบไม่บอกว่าลูกความคือใคร ขณะที่สมาคมนักข่าวนัดประชุม ถกหามาตรการรองรับ

จากกรณีผู้สื่อข่าวภาคสนามลงชื่อเรียกร้องให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทย สอบสวนกรณีผู้บริหารองค์กรสื่อก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศกับพนักงานสาว จนเป็นเหตุให้ต้องลาออกจากองค์กร ต่อมาสมาคมแถลงพร้อมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้


เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายมงคล บางประภา เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีที่มีการระบุว่า เจ้าทุกข์ไม่ต้องการเอาเรื่อง ว่า ยังไม่ทราบเรื่องว่าเจ้าทุกข์จะไม่เอาเรื่อง และไม่รู้ว่าใครจะเป็นเจ้าทุกข์ เพราะยังไม่มีใครแจ้งอะไร มาที่สมาคม ข้อมูลทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม จึงยังอยู่ขั้นตอนทาบทามบุคคลมาเป็นกรรม การ หากเจ้าทุกข์ไม่เอาเรื่องแล้วจะยุติการสอบหรือไม่ ทางสมาคมก็ต้องมีมติออกมาก่อน

เมื่อถามถึงมีเอกสารจากทนายความที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ได้รับผลกระทบ ระบุว่าสมาคมไม่มีอำนาจตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพราะไม่มีเจ้าทุกข์ และหากตั้งต่อไป อาจมีความผิดฐานหมิ่นประมาท รวมทั้งจี้ให้สอบสวนผู้ที่เปิดเผยเรื่องดังกล่าว นายมงคลกล่าวว่า ต้องรอหนังสือมาอย่างเป็นทางการ เห็นเอกสารจากในโซเชี่ยลเท่านั้น หากเป็นไปตามที่หนังสือระบุจริงทางสมาคมก็ต้องมาพูดคุยกันก่อนว่าดำเนินการอย่างไรต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับหนังสือดังกล่าวออกโดยนายวิมล ส่งเสริมสกุล จากสำนักงานกฎหมายวีแอนด์ที ถึงนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อ้างถึง กรณีที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ไทยเผยแพร่ข้อความ ว่า "ผู้บริหารองค์กรสื่อแห่งหนึ่งมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศพนักงานในสังกัด จนทำให้ต้องลาออกจากองค์กรและเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวาง กระทบต่อปัญหาจริยธรรมและคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานของวิชาชีพสื่อมวลชนโดยรวม และภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น

จากการเผยแพร่ข้อความของสมาคม ดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและตั้งข้อสันนิษฐานกันไปต่างๆ นานา จนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของบุคคลที่อยู่ในกระแสข่าวและอาจเป็นเหตุ ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้

ข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อความ ขอเรียนมายังสมาคมที่จะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ว่า 1.การกระทำ ดังกล่าวเป็นการกระทำที่ปราศจากอำนาจ อันจะอ้างตามข้อบังคับของสมาคม เพราะ ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดที่เป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ร้องมายื่นเรื่องร้องเรียน อีกทั้งยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ามีการ กระทำผิดที่ฝ่าฝืนต่อจริยธรรมและคุณธรรมดังที่กล่าวอ้าง ซึ่งข้าพเจ้ามีความเห็นว่านอกจากจะเป็นการกระทำที่ไม่มีเหตุอันจะอ้างตามข้อบังคับแล้วยังเป็นการกระทำที่ไม่มีเหตุอันจะอ้างตามกฎหมายซึ่งเป็นข้อยกเว้นของความผิดฐานหมิ่นประมาทได้แต่อย่างใด

2.คณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงที่กำลังจะตั้งขึ้นต่อไปไม่ปรากฏชัดเจนว่ามีบทบาทหน้าที่ให้แสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องใด ใช้กระบวนการแสวงหาด้วยวิธีใด และจะสิ้นสุดลงเมื่อใด อีกทั้งเมื่อได้ข้อมูลมาจะสรุปผลเพื่อนำไปสู่บทลงโทษสำหรับความผิดโดยอาศัยฐานอำนาจใด

3.สมาคมไม่ควรละเว้นในการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง นายสุเมธ สมคะเน กรรมการของสมาคม ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็น ผู้เผยแพร่ข้อความที่ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นดังกล่าวว่ามีมูลความจริงแค่ไหนเพียงใด มีการประพฤติฝ่าฝืนจริย ธรรมทั้งในฐานะสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และในฐานะกรรมการสมาคมที่ต้องมีวุฒิภาวะสูงกว่าวิญญูชนทั่วไปในอันที่จะพิจารณาได้ว่า สิ่งใดควรประพฤติหรือ สิ่งใดพึงละเว้นหรือไม่เพียงใด

ซึ่งข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ต่อบุคคลดังกล่าวนี้ไว้สำหรับผลของการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้โดยหลักความยุติธรรมของไทยแล้ว ผู้กล่าวอ้างย่อมเป็นผู้มีหน้าที่พิสูจน์ถึงข้ออ้างของตนให้มีความน่าเชื่อถือ หาใช่ภาระหน้าที่ของ สมาคมที่จะต้องเป็นผู้เดือดร้อนแสวงหาความจริงจากข้อความที่เกิดขึ้นจากการคาดเดา คาดคะเน การแสดงอารมณ์ ความคิดเห็นหรือความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่อย่างใด

4.สมาคมจะต้องคำนึงถึงความเสียหายหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวถึงทั้งสองฝ่าย และต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงที่สมาคมตั้งขึ้นในฐานะ "ตัวการร่วม" ด้วย 5.การตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงครั้งนี้มีความสุ่มเสี่ยงต่อการร่วมกันกระทำความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาท ทั้งสมาคม กรรมการสมาคมทุกท่านที่เข้ามามีส่วนร่วมประชุม และคณะกรรมการแสวง หาข้อเท็จจริงที่ยอมรับการแต่งตั้งเข้าร่วมกันทำหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริง และจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติคุณที่สมาคมและผู้บริหารสมาคมในอดีตทุกท่านได้เพียรพยายามสร้างสมจนเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน มายาวนาน และจะส่งผลเป็นความเสื่อมศรัทธาและความเชื่อถือเชื่อมั่นต่อวงการวิชา ชีพสื่อมวลชนมากกว่าความชื่นชมถึงสำนึกในเรื่องมาตรฐานจริยธรรมดังที่กล่าวอ้างห่วงใยไว้ในที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเพื่อนำข้อท้วงติงของข้าพเจ้าแจ้งต่อคณะกรรมการสมาคม และคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อเป็น ข้อพึงระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอันจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของบุคคลที่ถูกพาดพิงถึง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีทั้งในทางแพ่งและทางอาญาต่อบุคคลที่ละเมิดสิทธิ์ในอนาคตต่อไป"

ด้านนายวิมล ส่งเสริมกุล ทนายความสำนักกฎหมาย วีแอนด์ที เปิดเผยว่า ยืนยันว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริง ตนในฐานะทนายผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหายต้องการให้ทางสมาคมแสดงหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่ชัดเจน หากจะกล่าวหาในประเด็นดังกล่าว เพราะที่ผ่านมาเราจับใจความไม่ได้ มีเพียงแต่การให้ข่าว พูดกันปากต่อปาก จนมีการเชื่อมโยงสร้างความเสียหาย ที่ไม่ใช่ความเสียหายเฉพาะตัวบุคคล แต่รวมไปถึงสถาบัน และตัวองค์กรด้วย

นายวิมลกล่าวว่า ทั้งหมดที่ทำไปไม่ได้มีเจตนาจะฟ้องร้องทางสมาคม แต่ขอสมาคมทบทวนเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการเสนอข้อเท็จจริง ไม่ใช่เห็นจิ้งจกแล้วบอกเห็นจระเข้ ดังนั้น จากนี้ตนจะรอดูท่าทีจากสมาคม ก่อนว่าจะเดินไปทางใด หากสมาคมตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง ตนและผู้มอบอำนาจก็จะพิจารณาอีกครั้ง สำหรับบุคคลที่โพสต์ลงโซเชี่ยลจนทำให้เกิดประเด็นขึ้นมานั้น ขณะนี้จะยังไม่ฟ้องร้องดำเนินคดี เพราะเชื่อว่าสมาคมที่เต็มไปด้วยผู้มีความรู้ความสามารถจะใช้วิจารณญาณเองได้

นายวิมลกล่าวอีกว่า เบื้องต้นไม่สามารถเปิดเผยชื่อของลูกความที่มอบหมายให้ตนดำเนินการได้ แต่กรณีที่เกิดขึ้นยังไม่มีความชัดเจนเมื่อเทียบกับกรณีพฤติกรรมของหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ลวนลามพนักงานในสังกัด ซึ่งปรากฏเป็นข่าวดัง ทั้งนี้กระบวนการที่ท้วงติงตามจดหมายนั้นไม่มีเจตนาดิสเครดิตสมาคม ที่อยู่ระหว่างตั้งกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีข่าวที่เกิดขึ้นไม่ระบุชื่อบุคคล หรือรายละเอียด จะถือว่าใครได้รับความเสียหาย นายวิมล กล่าวว่า เรื่องนี้ตนต้องการแจ้งให้ทราบเท่านั้น อย่างไรก็ดี ข้อความของนายสุเมธ สมคะเน กรรมการของสมาคม ที่โพสต์ผ่านสังคมออนไลน์ ทำให้เกิดความเข้าใจที่สร้างความเสียหาย แม้จะไม่มีการเอ่ยชื่อบุคคล โดยหลังจากนี้จะรอดูท่าทีสมาคมว่าจะดำเนินการอย่างไร (หน้า 1,11)


หน้า 1Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.