มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 72 คน
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ปีที่ 27 ฉบับที่ 9700 ข่าวสดรายวัน


อาชีวะ ป.ตรี


เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com


จากการประเมินของ TDRI พบว่า ตลาดแรงงานในช่วง 10 ปีข้างหน้า แรงงานระดับกลางในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2568 เติบโตค่อนข้างช้ามาก จาก 7 แสนคนเป็น 1 ล้านคน หรือเติบโตเพียงปีละ 3 หมื่นคน เท่านั้น

ขณะที่แนวโน้มแรงงานไทยในระดับ ปวส. และอนุปริญญา เติบโตจาก 1 ล้านคนเป็น 1.1 ล้านคนเช่นกัน ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในกลุ่ม STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์และสถิติ) ซึ่งเป็นแรงงานพื้นฐานของเศรษฐกิจตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจดิจิตอล

สำหรับภาพที่ปรากฏในตลาดแรงงานสายธุรกิจและบริการและสาขาอื่นๆ ในระดับ ปวช. เพิ่มสูงมาก จากประมาณ 0.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านคนในช่วงเวลา 1 ทศวรรษประมาณปีละ 1.2 แสนคน

แต่ความต้องการของตลาดแรงงานในระดับ ปวส. และอนุปริญญาในสาขาที่ไม่ใช่ สายธุรกิจและบริการและสาขาอื่นๆ กลับมีแนวโน้มลดลงจากประมาณ 0.8 ล้านคนเหลือ 0.6 ล้านคน ซึ่ง TDRI ระบุว่า เป็นผลจากการที่อุปสงค์เพิ่มน้อยกว่าอุปทาน

ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ เจ้าของบทความ "ตัวเลขว่างงานกับอนาคตอาชีพคนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล" ระบุว่า กำลังคนส่วนที่หายไปจากตลาดแรงงานไม่ได้หายไปไหน แต่ได้ผันตัวเองไปเรียนในระดับ ป.ตรี ตามนโยบายเพิ่มจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้เรียนผ่าน ปวส.

เช่นเดียวกับผู้เรียน ปวช.สายธุรกิจและบริการฯ บางส่วนผันตัวเองไปเรียน ป.ตรี ทำให้จำนวนแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 1.15 ล้านคนในปี 2558 เป็น 2.4 ล้านคนในปี 2568 หรือเพิ่มขึ้นปีละ ไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน

จึงเกิดคำถามที่ท้าทายคือ ขณะที่เรามีปัญหาขาดแคลนแรงงานระดับกลางสายธุรกิจและบริการฯ แต่กลับมีแรงงานส่วนเกินในระดับ ป.ตรีจำนวนมาก ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจจริง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง และการเกษตร ตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นรูปธรรมจึงเป็นสิ่งที่ควรจะห่วง

บทความนี้ แม้ต้องพยายามทำความเข้าใจกับศัพท์แสงทางวิชาการ ควรที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำ ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนผลิตคนให้ตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป (หน้า 19)


หน้า 19Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.