มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 1603 คน
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 9127 ข่าวสดรายวัน


ประชาคมอาเซียน


บทบรรณาธิการ


ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สุดสัปดาห์ ที่ผ่านมา ผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนร่วมประกาศการจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อมีพิธีลงนามปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ค.ศ.2015หมายถึงฤกษ์การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ จะเป็นไปตามกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ไม่มีการเลื่อนอีกการลงนามดังกล่าวยังรวมถึงการรับรอง วิสัยทัศน์และแผนงานของประชาคมในอีก 10 ปี ข้างหน้า เป็นปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน ค.ศ.2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกันครบถ้วนทั้ง 3 เสาหลัก ได้แก่ การเมือง และความมั่นคง, เศรษฐกิจ, สังคมและวัฒนธรรมผลจากการลงนามปฏิญญาทั้งสองฉบับของผู้นำทั้ง 10 ประเทศ จึงหมายถึงว่า อาเซียนจะเอาจริงแล้ว ไม่ว่าใครจะพร้อมหรือไม่พร้อมเพียงใดจากนี้ไปความร่วมมือจะต้องกระชับแน่นขึ้น เข้าใจตรงกันมากขึ้น แม้ว่าหลักการเดิมที่จะไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันจะยังมีผลอยู่แต่เมื่อเป้าหมายภาพรวมของอาเซียน อย่างน้อยในอีก 10 ปีข้างหน้า กำหนดไว้ว่าจะรวมตัวกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ, สังคมและวัฒนธรรมดังนั้น การสะกิดเตือนกันในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ทั้งภูมิภาคเดินไปสู่จุดหมายคงจะเข้มข้นและชัดเจนมากขึ้นการจะมีประเทศใดประเทศหนึ่งทำตามใจตนเองในกิจการต่างๆ นั้นคงจะยากมากขึ้นแม้ว่าในปฏิญญาดังกล่าวจะไม่เอ่ยถึงประชา ธิปไตยและสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน แต่ในแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ระบุว่าการเป็นประชาคมที่อยู่บนพื้นฐานของกฎกติกา ยึดมั่นในบรรทัดฐานร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศ และมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางรวมถึงรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในโครงสร้างสถาปัตยกรรมของภูมิภาคและในการดำเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก ส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศเพียงเนื้อหาเท่านี้ ย่อมหมายถึงภารกิจที่ภูมิภาคอาเซียนต้องผูกโยงและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกหมายถึงการเป็นประชาธิปไตยและเคารพสิทธิมนุษยชน


หน้า 2Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.