มติชน | มติชนสุดสัปดาห์ | ข่าวสด | ประชาชาติธุรกิจ | ศิลปวัฒนธรรม | เทคโนโลยีชาวบ้าน | เส้นทางเศรษฐี | สำนักพิมพ์ | พิมพ์สี | งานดี | ข้อมูลบริษัท | มติชนอคาเดมี | khaosod-english |
   [Home] หน้าแรก-ข่าวสด
จำนวนคนอ่านล่าสุด 487 คน
วันที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 8953 ข่าวสดรายวัน


การทหาร แพ้ราบ (78)


วิถีแห่งอำนาจ ลกซุน
เสถียร จันทิมาธรแม้ในทางการเมือง แม้ว่าในกระบวนการทางการทูตง่อก๊กจะสามารถสามัคคีกับ วุยก๊กและรับศึกด้านเดียวกับจกก๊ก แต่กล่าวในทางการทหารกลับไม่ประสบมรรคผลอันใดเลยแม้จะส่งซุนหวน บุตรเลี้ยงซุนเซ็กไปก็พ่ายแพ้แม้จะส่งฮันต๋งเป็นแม่ทัพหลวง จิวท่ายเป็นปลัดทัพ พัวเจี้ยงเป็นทัพหน้า เล่งทองเป็นทัพหลัง กำเหลงเป็นทัพหนุน เกณฑ์ทหารให้ 10 หมื่นยกไปต้านทานเมื่อปะเข้ากับฮองตง ทหารผู้ใหญ่อายุ 70 เศษก็เอาไม่อยู่หนังสือสามก๊กสำนวน เจ้าพระยาพระคลัง (หน) บรรยายว่า ฝ่ายพระเจ้าซุนกวนได้ฟังก็สะดุ้งตกใจนักจึงให้หาขุนนางทหารพลเรือนมาพร้อมแล้วเปาจิดจึงทูลว่า "พระเจ้าเล่าปี่โกรธยกมาทั้งนี้โกรธอยู่ 7 คนคือ พัวเจี้ยง ลิบอง ม้าต๋ง บิฮอง เปาสูหยิน 5 คนนี้ทำลายกวนอูก็ตายสิ้นแล้ว ยังแต่ฮองเกียง เตียวตัด 2 คนผู้ฆ่าเตียวหุยนั้นยังอยู่ในเมืองเราชอบเราจับฮองเกียง เตียวตัด กับส่งศีรษะเตียวหุย ออกไปแล้วคืนนางซุนฮูหยินกับเมืองเกงจิ๋วให้ แลถวายดอกไม้เงินทองขอเป็นพระราชไมตรีดีแล้วจะได้ช่วยกันรบกำจัดโจผีเห็นพระเจ้าเล่าปี่จะถอยทัพกลับไป"พระเจ้าเล่าปี่ก็ไม่ถอยกลับยิ่งโกรธ"เราพยาบาทกันอยู่กับซุนกวน ได้ออกปากให้สัตย์กันไว้กับกวนอู เตียวหุย บัดนี้กวนอูเตียวหุยน้องเราก็ตายแล้วเราจะกลับเป็นไมตรีดีกับซุนกวนนั้นจะมิเสียความสัตย์ไปหรือ เราไม่ฟัง จะรบเอาเมืองกังตั๋งให้ได้แล้วจึงจะยกไปรบเอาเมืองโจผี"แล้วสั่งให้เอาตัวผู้ถือหนังสือไปฆ่าเสียเมื่อรายละเอียดเรื่องนี้ไปถึงเมืองกังตั๋ง ฝ่ายพระเจ้าซุนกวนตกใจนัก ตัวสั่นผิดกิริยา มิได้ว่าประการใด กำเจ๊กที่ปรึกษาจึงทูลว่า"มีคนดีอยู่ในเมืองเราคนหนึ่งเป็นไรท่านจึงมิเอามาใช้ทำราชการ"พระเจ้าซุนกวนจึงถามว่า "คนไหนเล่า"กำเจ๊กจึงทูลว่า "ลกซุนอยู่เมืองเกงจิ๋ว ข้าพเจ้าเห็นว่าความคิด สติปัญญาราวกับ จิวยี่ เมื่อครั้งเราไปตีเมืองเกงจิ๋วนั้นลกซุนคนนี้ช่วยคิดอ่านให้จึงได้เมืองเกงจิ๋ว ให้ท่านเอามาทำราชการเถิด ถ้าไม่ชนะพระเจ้าเล่าปี่ให้เอาข้าพเจ้าเป็นโทษ"พระเจ้าซุนกวนได้ยินดังนั้นก็ดีใจนักจึงว่า "ข้าพเจ้าลืมไป"สามก๊กสำนวน วรรณไว พัธโนทัย แปลคำกล่าวของกำเจ๊กออกมาว่า "ในอดีตเมื่อเกิดภัยพิบัติมาถึงเมืองง่อ ก็ได้จิวยี่มาเป็นหลักค้ำ ต่อมาได้โลซกสืบแทนสิ้นโลซกแล้วได้ลิบองมาอีก บัดนี้มาตรว่าจะสิ้นลิบองไปแล้วแต่ลกซุนยังอยู่เมืองเกงจิ๋วมาตรว่านามยังใหม่อยู่แต่ก็เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถและกล้าหาญนักไม่แพ้จิวยี่เลยซึ่งเราเอาชนะกวนอูได้ก็ด้วยสติปัญญาของลกซุนทั้งสิ้น หากท่านเรียกลกซุนมาใช้ในราชการครั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถกำจัดทัพเมืองจกได้เป็นแน่ หากการพลาดพลั้งเสียหายไปข้าพเจ้าใคร่ขอรับโทษทั้งปวง"ซุนกวนว่า "นี่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ฟังคำเตือนสติของท่านข้าพเจ้าคงจะต้องผิดพลาดการใหญ่เป็นแน่แท้"แต่ใช่ว่า "เส้นทาง" ของลกซุนจะดำเนินไปด้วยความราบรื่นเริ่มจากคำทัดทานของเตียวเจียว "ลกซุนยังเป็นหนุ่มน้อยหน้าใหม่ เข้าคู่กับเล่าปี่ไม่ได้เลยข้าพเจ้าเกรงว่าจะเสียการ"โกะหยงว่า"ลกซุนอายุยังน้อยนัก บารมีก็ยังไม่พอ เกรงว่าขุนนางทั้งปวงจะไม่ศรัทธาจะก่อให้เกิดการวุ่นวายเสียหายต่อการใหญ่ได้"เปาจิดว่า"อันความสามารถของลกซุนนั้นก็เพียงปกครองเมืองเล็กๆ จะให้ทำการใหญ่ๆ หาควรไม่"ยิ่งอ่านสำนวน เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ยิ่งสะท้อนความรู้สึกลึกๆ ของผู้ดำเนินการแปลและเรียบเรียง"ลกซุนผู้นี้เป็นผู้น้อยเคยทำราชการก็แต่การน้อยๆ แลจะเอามาทำการที่ใหญ่ถึงจะสู้รบกับพระเจ้าเล่าปี่นั้นเห็นจะไม่ได้" เป็นความเห็นของเตียวเจียว"ลกซุนเป็นคนพลเรือน อายุก็ยังอ่อนอยู่ ไม่เคยทำการที่ใหญ่จะเอามาตั้งเป็นนายทัพ บังคับบัญชาขุนนางแลทหารทั้งปวงเห็นจะมิฟัง" เป็นความเห็นของโกะหยง"ลกซุนผู้นี้เคยเป็นผู้น้อย ถึงจะดีจริงจะทำได้ก็แต่เพียงกรมการเมืองน้อย จะเอามาเป็นนายทัพบังคับทหารนั้นไม่ได้" เป็นความเห็นของเปาจิดจากนี้จึงเห็นได้ว่าข้ออ่อนด้อยของลกซุนอันเตียวเจียว โกะหยง เปาจิด ประมวลมา 1 เป็นผู้น้อย อายุยังอ่อน 1 เคยทำราชการก็แต่การน้อยๆ1 เป็นคนพลเรือน 1 ทำได้ก็แต่เพียงกรมการเมืองน้อยๆจากมุมมองของที่ปรึกษาอย่างเตียวเจียว โกะหยง เปาจิด การแต่งตั้งลกซุนจึงไม่เหมาะสม


หน้า 26Copyright © by Matichon Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.